Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
 
Chi tiết báo cáo
Cơ sở dữ liệu báo cáo phân tích của PSI cung cấp một cách toàn diện và đầy đủ các phân tích về ngành, doanh nghiệp cũng như về các vấn đề kinh tế, tài chính vĩ mô khác được tổ chức một cách khoa học, tiện lợi cho việc tra cứu.
Từ khóa:
Loại báo cáo:
Lĩnh vực:
Tra cứu theo mã:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    Tất cả
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật PVB tháng 02.2020
Loại báo cáo: Báo cáo cập nhật
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp:
Chi tiết:
Ngày: 26/02/2020 Số trang: Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 848 Kb
Bình chọn:
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Quan điểm đầu tư

PVB có cơ cấu tài chính lành mạnh, không có nợ vay tài chính dài hạn, cơ cấu nguồn vốn an toàn và đảm bảo khả năng thanh toán. Ngoài ra, PVB gần như độc quyền trong lĩnh vực bọc ống tại Việt Nam, dự án Nam Côn Sơn GĐ 2 sẽ tạo đột biến trong doanh thu và lợi nhuận của công ty trong năm 2020, đặc biệt vào cuối quý I.2020.

Triển vọng

Trong năm 2020 PVB sẽ tiếp tục thực hiện các phần công việc còn lại của Nam Côn Sơn 2 (GĐ 2), là nhà thầu phụ dự án Sao Vàng Đại Nguyệt cùng với một phần nhỏ công việc thi công chống ăn mòn cho Nippon Steel, CSWind, Vietnam Engnergy. Do đó, chúng tôi cho rằng doanh thu của PVB sẽ tăng trong năm 2020.

Bên cạnh đó, PVB gần như độc quyền trong lĩnh vực bọc ống và hưởng lợi từ thực hiện các dự án do công ty mẹ PVGAS làm chủ đầu tư. Cuối năm 2018, PVB đã được phê duyệt thực hiện dịch vụ bọc ống cho dự án Lô B – Ô Môn, dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện vào cuối năm 2021.

Rủi ro

Rủi ro đặc thù của ngành: Trước sự biến động của giá dầu, một số dự án trong ngành giãn và dừng triển khai thực hiện làm ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Rủi ro vật tư nhập khẩu:  Vật tư chính của lĩnh vực bọc ống chủ yếu phải nhập khẩu, do đó chịu sự rủi ro khi đầu vào thay đổi và tiến độ dự án triển khai. Ngoài ra, rủi ro về tỷ giá cũng ảnh hưởng đến vật tư nhập khẩu của công ty.

Do hoạt động kinh doanh của PVB phụ thuộc vào tiến độ triển khai các dự án, do đó chúng tôi sử dụng phương pháp P/B dựa trên định giá trong quá khứ và P/E forward để xác định giá trị doanh nghiệp với giá mục tiêu 18.600đ/cp. Chúng tôi khuyến nghị "THEO DÕI" đối với mã cổ phiếu này.

Tin mới hơn
30/09/2020 Báo cáo ngành xây dựng
10/09/2020 Báo cáo cập nhật Ngành Điện
14/04/2020 Báo cáo chiến lược về các ngành nghề cần được ưu tiên cập nhật đến 04.2020
Tin cũ hơn
21/04/2015 BÁO CÁO NGÀNH DẦU KHÍ
19/05/2011 Phân tích triển vọng cổ phiếu Ngành BĐS