Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
 
Chi tiết báo cáo
Cơ sở dữ liệu báo cáo phân tích của PSI cung cấp một cách toàn diện và đầy đủ các phân tích về ngành, doanh nghiệp cũng như về các vấn đề kinh tế, tài chính vĩ mô khác được tổ chức một cách khoa học, tiện lợi cho việc tra cứu.
Từ khóa:
Loại báo cáo:
Lĩnh vực:
Tra cứu theo mã:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    Tất cả
Tiêu đề: Analysis report FECON Corporation 06.2019 (English Version)
Loại báo cáo: Báo cáo lần đầu
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp:
Chi tiết:
Ngày: 24/06/2019 Số trang: Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 785 Kb
Bình chọn:
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt: FECON was established on 18/6/2004 by a group of leading experts in the field of foundation engineering and underground construction with enthusiasm in the profession, creative dynamics, combining with skilled workers, synchronous equipment system and modern technologies, FECON has now become one of the few leading enterprises in field of building foundation and underground works in Vietnam. Development strategy in the coming years is becoming the leading infrastructure development corporation in Vietnam, and seeking opportunity to invest in clean energy, urban and infrastructure projects. With the business results in the past years and prospects for the coming years, we recommend BUY for FCN shares at the current time with a 12-month target price of VND 22,100 / share.
Tin mới hơn
Không có tin mới hơn
Tin cũ hơn
24/06/2019 Báo cáo phân tích cập nhật Công ty Cổ phần Fecon 24.06.2019
21/06/2019 Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần FECON 06.2019
16/11/2017 Báo cáo cổ phiếu tiêu điểm - Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
13/11/2017 Báo cáo Triển vọng Đầu tư Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
31/12/2015 PetroVietnam Gas North Joint Stock Company (PVG-HNX)
31/12/2015 PetroVietnam Southern Gas Joint Stock Company (PGS – HNX)
31/12/2015 PetroVietnam Low Pressure Gas Distribution Joint Stock Company (PGD-HSX)
20/11/2015 Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí - PXS
20/11/2015 Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
20/11/2015 Báo cáo phân tích Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí