Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
 
Tổng quan thị trường
Tìm kiếm theo mã CK :
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
VN-INDEX 912,50 +4,23/+0,47%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
Thống kê sàn HOSE
Khối lượng GD 420.240.133
Giá trị GD 7.250,99 tỷ
Số lượng GD 189.282
KL NN mua 0
Giá trị NN mua 0,00
KL NN bán 1
Giá trị NN bán 1,00
 
HNX-INDEX 133,12 +1,60/+1,22%
Biểu đồ HA-Index thời gian thực
Thống kê sàn HNX
Khối lượng GD 59.758.415
Giá trị GD 806,33 tỷ
Số lượng GD 2.230
KL NN mua 0
Giá trị NN mua 0,00
KL NN bán 1
Giá trị NN bán 1,00
 
UPCOM-INDEX 61,78 +0,49/+0,80%
Biểu đồ UPCOM-Index thời gian thực
Thống kê sàn UPCOM
Khối lượng GD 33.559.452
Giá trị GD 464,91 tỷ
Số lượng GD 2.590
KL NN mua 0
Giá trị NN mua 0,00
KL NN bán 1
Giá trị NN bán 1,00
 
Thị trường hôm nay
Cập Nhật Lúc: 3:30 CH
VN-INDEX 912,50 +4,23 / +0,47%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 10,90 +0,10/+0,93% 2.393K
PVB 14,40 +0,40/+2,86% 185K
PVC 5,00 +0,10/+2,04% 85K
PVI 30,40 +0,40/+1,33% 10K
PGS 12,80 +0,20/+1,59% 9K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm