Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
 
Dịch vụ hỗ trợ vốn
ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN
 •     Dịch vụ ứng trước tiền bán là dịch vụ PSI hỗ trợ vốn giúp khách hàng nhận tiền ngay sau khi khớp lệnh bán chứng khoán mà không cần chờ tiền bán về tài khoản như quy định hiện hành (T+2).
 •     Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ ứng trước tiền bán tự động để tăng sức mua ngay lập tức sau khi lệnh bán chứng khoán trước đó đã khớp lệnh thành công.
  UTTB tự động:
  Ngay khi lệnh Mua của Khách hàng được đặt vào hệ thống giao dịch của PSI, hệ thống sẽ tự động kích hoạt việc Mua quyền nhận tiền bán chứng khoán tự động trên tiểu khoản của Khách hàng với số tiền tối đa là giá trị tiền bán chứng khoán chờ về tùy thuộc vào giá trị lệnh đặt Mua hoặc khớp lệnh. Trường hợp lệnh mua không khớp, toàn bộ giá trị Mua quyền nhận tiền bán chứng khoán đã thực hiện trước đó sẽ được hủy bỏ.
 •     Phí ứng trước tiền bán hiện tại: Tham khảo biểu phí
 •     Phương thức đăng ký:
              Giao dịch trực tuyến tại https://online.psi.vn/login
              Giao dịch qua tổng đài 1900558838 hoặc 02439872888
              Trực tiếp tại các chi nhánh và phòng giao dịch của PSI

GIAO DỊCH KÝ QUỸ
 •     Dịch vụ giao dịch ký quỹ là dịch vụ PSI hỗ trợ vốn cho khách hàng dưới hình thức vay vốn để thực hiện giao dịch mua chứng khoán nằm trong danh mục quy định của UBCK.
 •     Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân, tổ chức trong nước có tài khoản Giao dịch ký quỹ mở tại PSI
 •     Lãi suất:
 •     Thời hạn vay: 90 ngày (có thể gia hạn tùy theo chính sách của PSI từng thời kỳ)
 •     Danh mục giao dịch ký quỹ ​​​​
HỖ TRỢ TƯ VẤN

    Tổng đài 1900558838 hoặc 02439872888
    Email:
dvkh@psi.vn.