Liên kết
Thông báo từ PSI
Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã QTC
08/04/2021 9:18:30 SA        -

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã QTC như sau:

Mã chứng khoán: QTC
-    Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam
-    Ngày hiệu lực: 08/04/2021
-    Lý do: Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 của CTCP Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC có ý kiến không phải là chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Trân trọng thông báo.

Tin mới hơn
16/04 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã HPG
15/04 Thông báo từ PSI về việc bổ sung mã VND vào danh mục giao dịch ký quỹ chứng khoán
13/04 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PMG
13/04 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã DNP
12/04 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã L18
Tin cũ hơn
07/04 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã VIC
07/04 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã VMC
05/04 Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 04/2021
01/04 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã DAH
31/03 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã TVS
29/03 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VNT
26/03 Thông báo ngày chốt danh sách trái chủ trái phiếu PSI mã PSI-BOND-2020-1
26/03 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã VMC
26/03 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã VIC
24/03 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã TCO
Sự kiện
Thị trường hôm nay
Cập Nhật Lúc: 3:20 CH
VN-INDEX 1.238,71 -8,54 / -0,68%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 20,50 +0,40/+1,99% 11.013K
PVB 19,50 +1,10/+5,98% 1.064K
PVC 9,10 +0,20/+2,25% 578K
PPE 5,10 +0,40/+8,51% 312K
PSD 16,70 +0,60/+3,73% 89K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm