Liên kết
Thông báo từ PSI
Thông báo từ PSI về việc thay đổi tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã VMC
07/04/2021 10:16:49 SA        -

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thay đổi tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã chứng khoán TSC trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau:

Mã chứng khoán: TSC
-    Tên chứng khoán:  Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
-    Nâng tỉ lệ cho vay từ mức 30% lên mức 50%.
-    Tỉ lệ định giá 100%.
-    Giá chặn đánh giá sở hữu: 10,000 đồng/cổ phiếu.
Trân trọng thông báo.

Tin mới hơn
16/04 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã HPG
15/04 Thông báo từ PSI về việc bổ sung mã VND vào danh mục giao dịch ký quỹ chứng khoán
13/04 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PMG
13/04 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã DNP
12/04 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã L18
08/04 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã QTC
07/04 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã VIC
Tin cũ hơn
05/04 Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 04/2021
01/04 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã DAH
31/03 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã TVS
29/03 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VNT
26/03 Thông báo ngày chốt danh sách trái chủ trái phiếu PSI mã PSI-BOND-2020-1
26/03 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã VMC
26/03 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã VIC
24/03 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã TCO
22/03 Thông báo từ PSI về việc công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán mã TNT
19/03 Thông báo từ PSI về việc bổ sung mã FLC vào danh mục giao dịch ký quỹ chứng khoán
Sự kiện
Thị trường hôm nay
Cập Nhật Lúc: 3:20 CH
VN-INDEX 1.238,71 -8,54 / -0,68%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 20,50 +0,40/+1,99% 11.013K
PVB 19,50 +1,10/+5,98% 1.064K
PVC 9,10 +0,20/+2,25% 578K
PPE 5,10 +0,40/+8,51% 312K
PSD 16,70 +0,60/+3,73% 89K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm