Liên kết
Thông báo từ PSI
Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã GEG
15/09/2020 3:50:53 CH        -

Kính gửi: Quý khách hàng
PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã GEG - Công ty cổ phần Điện Gia Lai  như sau:
-    Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2020
-    Mã chứng khoán: GEG
-    Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành  50.972.919 cổ phiếu .
-     Giá phát hành: 10.000 đồng
-     Tỷ lệ: 4:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
-      Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định về tất cả các vấn đề để xử lý số cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (“Cổ Phần Cần Phân Phối”) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu, người nội bộ của Công ty) có nhu cầu và năng lực tài chính để mua Số Cổ Phần Cần Phân Phối này. Trường hợp nhà đầu tư mua Cổ Phần Cần Phân Phối dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Số Cổ Phần Cần Phân Phối khi được bán tiếp cho nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt đợt phát hành.
-     Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 25/09/2020 đến ngày 09/10/2020.
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
-     Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 25/09/2020 đến ngày 15/10/2020.
-     Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+     Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Điện Gia Lai
+ Số TK: 117002859692
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 1 Thành phố Hồ Chí Minh
 

Tin mới hơn
28/10 Thông Báo Bán Đấu Giá Cổ Phần Của Tổng Công Ty Idico – Ctcp (Idico) Do Bộ Xây Dựng Nắm Giữ
27/10 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã NHH
26/10 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã GHC
16/10 Thông báo bán đấu giá cổ phần của tổng công ty cổ phần bưu chính viettel do tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội sở hữu.
09/10 Thông báo từ PSI về việc bổ sung mã GVR vào danh mục ký quỹ
06/10 Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 10/2020
28/09 Thông báo bán đấu giá cổ phần của công ty tài chính cổ phần điện lực do tập đoàn điện lực việt nam sở hữu
22/09 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi mã CII
22/09 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tỷ lệ giao dịch ký quỹ mã IDC
21/09 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã DNP
Tin cũ hơn
14/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã HUT, FLC, X20
10/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã BVH, TS4
09/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã HDA
08/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VSH, TFC, PTD
07/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã CEO, ALT, CIA, PGS
04/09 Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 9/2020
04/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã LGL, TDH
03/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã HVN, PLX
03/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã UDC, TTE, SJF
01/09 Thông báo về Lịch Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
Sự kiện
Thị trường hôm nay
Cập Nhật Lúc: 3:01 CH
VN-INDEX 925,47 +6,39 / +0,70%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 13,80 +0,10/+0,73% 7.121K
PVB 16,20 -0,30/-1,82% 218K
PVC 5,90 -0,20/-3,28% 170K
PGS 14,80 -0,30/-1,99% 56K
PSD 11,10 +0,10/+0,91% 23K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm