Liên kết
Thông báo từ PSI
Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã SD4, VNS, STG
26/08/2020 11:48:02 SA        -

Kính gửi: Quý khách hàng
PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã chứng khoán SD4, VNS, STG trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau:

STT

Mã

Sàn

Tên công ty

Ngày HL

Lý do

1

SD4

HNX

Công ty cổ phần Sông Đà 4

27/08/2020

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

2

STG

HSX

Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam

26/8/2020

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 là số âm

3

VNS

HSX

Công ty cổ phấn Ánh Dương Việt Nam

26/8/2020

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 là số âm


Trân trọng thông báo.

Tin mới hơn
03/12 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã L18
01/12 Thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cả lô Cổ phần của Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Thanh Hóa
01/12 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã TCI
26/11 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã THD
25/11 Thông Báo ngày chốt Danh sách Trái chủ Trái phiếu PSI mã PSIL2021002
25/11 Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP do Bộ Xây dựng sở hữu
23/11 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã AIC
19/11 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã CQN
10/11 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu
09/11 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã ACC
Tin cũ hơn
25/08 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã ADS
24/08 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PEN, MPT
24/08 Thông báo thay đổi ngày giao dịch chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư trái phiếu PVCOM
21/08 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã L35, LDP, HBE, LAS, NST, MAC
21/08 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PRC, TKC, PNC
20/08 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã ROS, HU3, HHG, CMC
19/08 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã NBC, TXM, MSH, KHP, SMA
19/08 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã MAS
18/08 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã DXG, VFG
17/08 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PVG
Sự kiện
Thị trường hôm nay
Cập Nhật Lúc: 12:54 CH
VN-INDEX 1.020,62 +0,82 / +0,08%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 14,80 -0,30/-1,99% 10.838K
PVC 6,20 -0,10/-1,59% 275K
PVB 14,60 -0,50/-3,31% 215K
PGS 15,30 -0,10/-0,65% 36K
PVI 28,70 -0,30/-1,03% 22K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm