Liên kết
Thông báo từ PSI
Thông báo từ PSI về việc thay đổi tỷ lệ giao dịch ký quỹ mã BVH
08/07/2020 5:03:23 CH        -

Kính gửi: Quý khách hàng
PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay giao dịch ký quỹ mã chứng khoán BVH trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau:
Mã chứng khoán: BVH
- Tên chứng khoán: Tập đoàn Bảo Việt   
- Tỷ lệ cho vay GDKQ: thay đổi từ 30% lên 50%
- Tỷ lệ định giá: 100%
- Giá chặn đánh giá sở hữu: 74.250 đ/cp
Ngày áp dụng: 08/07/2020
Trân trọng thông báo.
 

Tin mới hơn
22/09 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi mã CII
22/09 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tỷ lệ giao dịch ký quỹ mã IDC
21/09 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã DNP
21/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã FDC
15/09 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã GEG
14/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã HUT, FLC, X20
10/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã BVH, TS4
09/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã HDA
08/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VSH, TFC, PTD
07/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã CEO, ALT, CIA, PGS
Tin cũ hơn
08/07 Thông báo từ PSI về việc bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ mã HVN
07/07 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VNG
02/07 Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 7/2020
29/06 Thông báo từ PSI về việc nâng cấp phần mềm giao dịch 06/2020
22/06 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã QCG
16/06 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã TLD
15/06 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tỷ lệ giao dịch ký quỹ mã SHI
10/06 Thông báo tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 10/6/2020 tại Sở GDCK TP.HCM
10/06 Thông báo chính thức từ Sở GDCK TP.HCM về sự cố ngày 09/6/2020
05/06 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã DHM
Sự kiện
Thị trường hôm nay
Cập Nhật Lúc: 3:30 CH
VN-INDEX 906,19 -1,75 / -0,19%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 10,90 +0,10/+0,93% 2.393K
PVB 14,40 +0,40/+2,86% 185K
PVC 5,00 +0,10/+2,04% 85K
PVI 30,40 +0,40/+1,33% 10K
PGS 12,80 +0,20/+1,59% 9K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm