Liên kết
Thông báo từ PSI
Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã LDP
20/07/2020 3:25:18 CH        -


Kính gửi: Quý khách hàng
PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã LDP - CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar như sau:

-         Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2020

-         Mã chứng khoán: LDP

 

-         Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành  5.559.247 cổ phiếu .
-     Giá phát hành: 10.000 đồng
-     Tỷ lệ:100:71 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 71 cổ phiếu phát hành thêm)

-           Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có).   Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP). Số cổ phiếu phát hành nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

 

-          Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 06/08/2020 đến ngày 01/09/2020.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

-     Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/08/2020 đến ngày 04/09/2020.
-     Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+     Đối  với chứng khoán lưu ký
tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Văn phòng CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar), địa chỉ: 18 Ngô Quyền, phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
+ Số TK: 6411 0000 907796
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Lâm Đồng.

Tin mới hơn
22/09 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi mã CII
22/09 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tỷ lệ giao dịch ký quỹ mã IDC
21/09 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã DNP
21/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã FDC
15/09 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã GEG
14/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã HUT, FLC, X20
10/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã BVH, TS4
09/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã HDA
08/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VSH, TFC, PTD
07/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã CEO, ALT, CIA, PGS
Tin cũ hơn
14/07 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tỷ lệ giao dịch ký quỹ mã SCR
14/07 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã DIC
10/07 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tỷ lệ giao dịch ký quỹ mã PLX
08/07 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tỷ lệ giao dịch ký quỹ mã BVH
08/07 Thông báo từ PSI về việc bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ mã HVN
07/07 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VNG
02/07 Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 7/2020
29/06 Thông báo từ PSI về việc nâng cấp phần mềm giao dịch 06/2020
22/06 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã QCG
16/06 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã TLD
Sự kiện
Thị trường hôm nay
Cập Nhật Lúc: 3:30 CH
VN-INDEX 906,19 -1,75 / -0,19%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 10,90 +0,10/+0,93% 2.393K
PVB 14,40 +0,40/+2,86% 185K
PVC 5,00 +0,10/+2,04% 85K
PVI 30,40 +0,40/+1,33% 10K
PGS 12,80 +0,20/+1,59% 9K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm