Liên kết
Thông báo từ PSI
Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã EMC
03/04/2019 12:00:00 SA        -
Kính gửi Quý khách hàng
 
PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã EMC - Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức như sau:
 
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019
- Mã chứng khoán: EMC
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành:  3.824.333 cổ phiếu 
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Tỷ lệ: 3:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 03 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua sẽ được Hội đồng quản trị nghiên cứu, đàm phán chào bán cho các đối tượng khác với giá phát hành không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 15/05/2019
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần. 
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 17/05/2019.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+ Đối với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Công ty CP Cơ điện Thủ Đức và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại tài khoản phong tỏa sau:
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức
+ Số TK: 120000016279
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Sài Gòn./.
Tin mới hơn
22/09 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi mã CII
22/09 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tỷ lệ giao dịch ký quỹ mã IDC
21/09 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã DNP
21/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã FDC
15/09 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã GEG
14/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã HUT, FLC, X20
10/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã BVH, TS4
09/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã HDA
08/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VSH, TFC, PTD
07/09 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã CEO, ALT, CIA, PGS
Tin cũ hơn
02/04 Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 04/2019
01/04 Thông báo từ PSI về việc tuyển dụng nhân viên môi giới chứng khoán tại chi nhánh Đà Nẵng
01/04 CBTT - Tờ trình về việc thông qua chiến lược phát triển PSI đến 2020 và tầm nhìn 2030
29/03 Thông báo từ PSI về biểu phí dịch vụ chứng khoán áp dụng từ 01/04/2019
25/03 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu
19/03 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã BMF
14/03 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã NVB
08/03 Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 03/2019
22/02 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã HCM
21/02 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã DIG
Sự kiện
Thị trường hôm nay
Cập Nhật Lúc: 3:30 CH
VN-INDEX 906,19 -1,75 / -0,19%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 10,90 +0,10/+0,93% 2.393K
PVB 14,40 +0,40/+2,86% 185K
PVC 5,00 +0,10/+2,04% 85K
PVI 30,40 +0,40/+1,33% 10K
PGS 12,80 +0,20/+1,59% 9K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm