Liên kết
Thông báo từ PSI
Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã PTX
16/04/2019 12:00:00 SA        -

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã PTX - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh như sau:

-      Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2019

-      Mã chứng khoán: PTX

-       Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành 1.949.229 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Tỷ lệ: 100:50,00001285 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 50,00001285 cổ phiếu phát hành thêm)

-       Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết:
Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu để đợt phát hành thành công ở mức tối đa. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc  lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết được công bố trên website của Công ty trong thời hạn 24h để các cổ đông nắm được.
+ Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn từ việc phân phối cho các cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 10 điều 4 Thông tư 162/2015/TT-BTC.
+ Cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông từ chối quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần. Trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên thứ 02 nhưng bên thứ 02 không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu cho bên thứ 03.

-        Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019.

Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần. 

- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 33/05/2019 đến ngày 03/06/2019.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+ Đối với chứng khoán lưu ký
tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại phòng Tài chính Kế toán Công ty.
- Thông tin về tài khoản phong toả  đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
+ Số tài khoản: 0101.001.224.789
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An./.

Tin mới hơn
26/01 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã HTN
20/01 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã MSB
20/01 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã CKG
15/01 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã TN1
14/01 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã PGN
14/01 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã TVB
14/01 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã NVL
14/01 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã BCG
14/01 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã VNF
14/01 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã TOW
Tin cũ hơn
15/04 Thông báo từ PSI về việc bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ mã PVC
11/04 Thông báo từ PSI về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
11/04 Thông báo từ PSI về việc loại khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VSH
05/04 Thông báo tổ chức hội thảo "Giới thiệu cơ hội hợp tác, đầu tư vào các đơn vị thành viên PVC"
05/04 Thông báo từ PSI về việc bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ mã PVD
04/04 Thông báo từ PSI về việc loại khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã DAG
03/04 Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã EMC
02/04 Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 04/2019
01/04 Thông báo từ PSI về việc tuyển dụng nhân viên môi giới chứng khoán tại chi nhánh Đà Nẵng
01/04 CBTT - Tờ trình về việc thông qua chiến lược phát triển PSI đến 2020 và tầm nhìn 2030
Sự kiện
Thị trường hôm nay
Cập Nhật Lúc: 3:20 CH
VN-INDEX 1.097,17 -38,95 / -3,43%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 20,50 +0,40/+1,99% 11.013K
PVB 19,50 +1,10/+5,98% 1.064K
PVC 9,10 +0,20/+2,25% 578K
PPE 5,10 +0,40/+8,51% 312K
PSD 16,70 +0,60/+3,73% 89K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm