Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
 
Lưu ký chứng khoán


Lưu ký sổ cổ đông:
Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho nhà đầu tư và giúp nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán.
Để lưu ký chứng khoán Quý khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết sau:
    • Sổ cổ đông/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).
    • CMND/Hộ chiếu (bản photo và bản gốc để đối chiếu) nếu Quý khách hàng là cá nhân hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (bản photo có công chứng) nếu Quý khách hàng là tổ chức.
    • Phiếu gửi chứng khoán theo mẫu do PSI cung cấp (Tải về).

Thực hiện lưu ký chứng khoán:
1. Trường hợp Quý khách hàng đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại PSI:
    Quý khách hàng có thể thực hiện việc lưu ký chứng khoán theo một trong hai phương thức sau:
    Lưu ký chứng khoán trực tiếp tại PSI: Quý khách hàng mang Hồ sơ lưu ký chứng khoán trực tiếp đến các Phòng giao dịch của PSI để thực hiện thủ tục lưu ký. Chứng khoán lưu ký sẽ về tài khoản của Quý khách sau khi được Trung tâm lưu ký chứng khoán chấp thuận.
    Lưu ký chứng khoán từ xa: Quý khách hàng gửi bộ Hồ sơ lưu ký chứng khoán đầy đủ bằng thư bảo đảm tới Phòng Lưu ký & Quản lý cổ đông - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí - 18 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
   
    Lưu ý: PSI không chịu trách nhiệm về việc thất lạc hồ sơ của Quý khách trong quá trình vận chuyển qua đường bưu điện. PSI sẽ thực hiện thủ tục lưu ký khi nhận được hồ sơ đầy đủ và Chứng khoán lưu ký sẽ về tài khoản của Quý khách sau khi được Trung tâm lưu ký chứng khoán chấp thuận.

2. Trường hợp Quý khách hàng chưa có tài khoản giao dịch tại PSI:
    • Quý khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu trong Hồ sơ lưu ký chứng khoán.
    • Quý khách hàng mang Hồ sơ lưu ký chứng khoán đến các Phòng giao dịch  của PSI để mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán.

    Để tìm hiểu thêm thông tin Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
        - Trung tâm dịch vụ khách hàng: 1900.55.88.38 hoặc (84-4) 3987 2888.
        - Phòng Lưu ký & Quản lý cổ đông: (84-4) 3934 3888, số máy lẻ 6652 hoặc 6654.

Thực hiện quyền:
1. Các loại quyền:
    • Các quyền được hạch toán tự động vào tài khoản khách hàng: Cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu; Trái tức; Cổ phiếu thưởng. (PSI sẽ hạch toán tự động vào tài khoản của Quý khách hàng khi nhận được thông báo của trung tâm lưu ký).
    Các quyền cần Quý khách hàng đăng ký: Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
    Các quyền Tổ chức phát hành sẽ gửi trực tiếp thông báo đến cổ đông: Quyền họp ĐHĐCĐ; Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

    Trong trường hợp phát sinh quyền mua thêm, PSI sẽ gửi thư và SMS thông báo đến địa chỉ và số điện thoại di động khách hàng đã đăng ký với PSI.

2. Cách thức đăng ký quyền mua và chuyển quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:
    • Đối với chuyển quyền mua: Quý hhách hàng có nhu cầu chuyển quyền mua có thể tới các Phòng giao dịch, Chi nhánh của PSI thực hiện chuyển quyền.
    • Đối với đăng ký quyền mua: 
Quý khách hàng có thể đăng ký quyền mua qua 3 cách.
        Cách 1: Đăng ký trực tiếp
            - Quý khách hàng vui lòng đến làm thủ tục đăng ký tại các Phòng giao dịch của PSI.
            - Quý khách hàng điền đầy đủ mẫu đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (Tải về).
            - Quý khách hàng nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán nếu Tài khoản chưa đủ tiền để cán bộ PSI thực hiện cắt tiền đăng ký.
            - Tài khoản nộp tiền:   
                * Người thụ hưởng: CTCP Chứng khoán Dầu Khí.
                * Số Tài khoản: 350.350.138.423.000.21.
                * Tại: Ngân hàng TMCP Đại Dương - CN Thăng Long, Hà Nội.
                * Nội dung: Nộp vào Tài khoản <...> của <...> để mua <...>cổ phiếu phát hành thêm, <...>.
        Cách 2: Đăng ký qua điện thoại
            Quý khách hàng gọi điện đến tổng đài của Trung tâm dịch vụ khách hàng 1900.55.88.38 hoặc (84-4) 3987 2888 hoặc gọi điện đến các Phòng giao dịch, Chi nhánh của PSI từ số điện thoại đã đăng ký và cung cấp mật khẩu giao dịch qua điện thoại để nhân viên Trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc nhân viên thực hiện quyền tại các Phòng giao dịch  thực hiện quyền mua thêm.
        Cách 3: Đăng ký trực tuyến qua Smart Invest
            - Nếu Quý khách hàng đã đăng ký giao dịch trực tuyến có thể trực tiếp thực hiện quyền mua của mình thông qua phần mềm Smart Invest.
            - Khi Quý khách hàng đăng ký qua Smart Invest lệnh này sẽ được hệ thống phần mềm kết nối đăng ký tự động trên phần mềm cho Quý khách hàng, đồng thời sẽ hạch toán giảm tiền trên Tài khoản của Quý khách hàng.

    Lưu ý: Đề nghị Quý khách hàng đến đăng ký và nộp tiền mua đúng thời gian thông báo. Nếu Quý khách hàng đến sau thời gian thông báo trên hoặc không thực hiện đầy đủ thủ tục (nộp tiền và đăng ký), PSI sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến việc thực hiện quyền cho Quý quý khách hàng.