Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
 
Công bố thông tin
TIN TỨC NGÀY 14/01/2021
CBTT Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của PSI
TIN TỨC NGÀY 17/11/2020
CBTT Nghị quyết và BB họp kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PSI
TIN TỨC NGÀY 13/11/2020
CBTT phát hành thành công trái phiếu PSI đợt 2-2020
TIN TỨC NGÀY 30/10/2020
CBTT đăng tải tài liệu Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
TIN TỨC NGÀY 23/10/2020
CBTT Tổng giá trị các khoản vay của Công ty đạt ngưỡng 30% vốn chủ sở hữu tại Báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét và các khoản vay thêm có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên theo BCTC gần nhất được soát xét
TIN TỨC NGÀY 22/10/2020
CBTT Tổng giá trị các khoản vay của công ty đạt ngưỡng 30% vốn chủ sở hữu tại BCTT bán niên gần nhất được soát xét
TIN TỨC NGÀY 16/10/2020
CBTT- BCTC quý III và Giải trình BCTC quý III/2020
TIN TỨC NGÀY 06/10/2020
CBTT Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông PSI bằng văn bản
TIN TỨC NGÀY 24/09/2020
CBTT Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty
TIN TỨC NGÀY 21/08/2020
CBTT Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ PSI tháng 8/2020 ( Bản đính chính )
TIN TỨC NGÀY 14/08/2020
CBTT Tóm tắt tình hình tài chính; thanh toán gốc lãi trái phiếu và kết quả mua lại trái phiếu trước hạn
TIN TỨC NGÀY 12/08/2020
CBTT Phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 của PSI
CBTT Tình hình sử dụng vốn từ các đợt phát hành trái phiếu năm 2019
CBTT BCTC, BCTLATTC và giải trình lưu ý của Kiểm toán trong báo cáo đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2020
TIN TỨC NGÀY 04/08/2020
CBTT Tình hình thanh toán gốc, lãi và phát hành thành công trái phiếu đợt 1- 2020 của PSI
TIN TỨC NGÀY 23/07/2020
CBTT Báo cáo Quản trị bán niên 2020
TIN TỨC NGÀY 20/07/2020
CBTT Báo cáo tài chính quý II/2020 và giải trình báo báo cáo tài chính quý II/2020
TIN TỨC NGÀY 10/07/2020
CBTT về việc sửa đổi Quyết định thành lập CN Đà Nẵng
TIN TỨC NGÀY 03/07/2020
CBTT về việc giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Phụ trách Công ty cho Ông Nguyễn Xuân Hưng
TIN TỨC NGÀY 17/06/2020
CBTT Hợp đồng Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính và BC an toàn toàn tài chính năm 2020
Trang 1 / 5 Tiếp>>