Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
 
Công bố thông tin
TIN TỨC NGÀY 04/08/2020
CBTT Tình hình thanh toán gốc, lãi và phát hành thành công trái phiếu đợt 1- 2020 của PSI
TIN TỨC NGÀY 23/07/2020
CBTT Báo cáo Quản trị bán niên 2020
TIN TỨC NGÀY 20/07/2020
CBTT Báo cáo tài chính quý II/2020 và giải trình báo báo cáo tài chính quý II/2020
TIN TỨC NGÀY 10/07/2020
CBTT về việc sửa đổi Quyết định thành lập CN Đà Nẵng
TIN TỨC NGÀY 03/07/2020
CBTT về việc giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Phụ trách Công ty cho Ông Nguyễn Xuân Hưng
TIN TỨC NGÀY 17/06/2020
CBTT Hợp đồng Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính và BC an toàn toàn tài chính năm 2020
TIN TỨC NGÀY 11/06/2020
CBTT Quy chế quản trị và điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty
TIN TỨC NGÀY 10/06/2020
CBTT kết quả Đại hội đồng Cổ đông thường niên PSI năm 2020
TIN TỨC NGÀY 29/05/2020
CBTT đăng tải tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020
TIN TỨC NGÀY 25/05/2020
CBTT về thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
TIN TỨC NGÀY 20/05/2020
CBTT Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Công ty CP Ô tô TMT
TIN TỨC NGÀY 15/05/2020
CBTT Phát hành trái phiếu riêng lẻ của PSI đợt 1-2020
TIN TỨC NGÀY 06/05/2020
CBTT THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ thường niên 2020
TIN TỨC NGÀY 17/04/2020
CBTT thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2020
CBTT giải trình báo cáo tài chính QuýI.2020
TIN TỨC NGÀY 10/04/2020
Thông báo chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa
TIN TỨC NGÀY 31/03/2020
CBTT Báo cáo thường niên 2019
TIN TỨC NGÀY 26/03/2020
CBTT ĐHĐCĐ thường niên 2020
TIN TỨC NGÀY 18/03/2020
CBTT BCTC ;Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và giải trình BCTC và BCTLATTC năm 2019
TIN TỨC NGÀY 11/03/2020
CBTT PSI đã phát hành thành công trái phiếu PSI
Trang 1 / 4 Tiếp>>