Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
 
Công bố thông tin
TIN TỨC NGÀY 13/04/2021
CBTT Báo cáo thường niên 2020
TIN TỨC NGÀY 07/04/2021
CBTT đăng tải tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2021
TIN TỨC NGÀY 31/03/2021
CBTT Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu 06 tháng cuối năm 2020; Báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu; tình hình tài chính năm 2020 Psi
TIN TỨC NGÀY 26/03/2021
CBTT đính chính lại một số nội dung trong bản CBTT phát hành trái phiếu riêng lẻ của PSI
TIN TỨC NGÀY 23/03/2021
CBTT phát hành trái phiếu PSI đợt 1 năm 2021
TIN TỨC NGÀY 22/03/2021
CBTT BCTC; BCTLATTC cùng giải trình báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020
TIN TỨC NGÀY 12/03/2021
CBTT Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
TIN TỨC NGÀY 22/02/2021
CBTT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cho Ông Nguyễn Mạnh Cường
TIN TỨC NGÀY 29/01/2021
CBTT Tình hình quản trị năm 2020 của Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí
TIN TỨC NGÀY 19/01/2021
CBTT- BCTC quý IV và Giải trình BCTC quý IV/2020
TIN TỨC NGÀY 14/01/2021
CBTT Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của PSI
TIN TỨC NGÀY 17/11/2020
CBTT Nghị quyết và BB họp kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PSI
TIN TỨC NGÀY 13/11/2020
CBTT phát hành thành công trái phiếu PSI đợt 2-2020
TIN TỨC NGÀY 30/10/2020
CBTT đăng tải tài liệu Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
TIN TỨC NGÀY 23/10/2020
CBTT Tổng giá trị các khoản vay của Công ty đạt ngưỡng 30% vốn chủ sở hữu tại Báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét và các khoản vay thêm có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên theo BCTC gần nhất được soát xét
TIN TỨC NGÀY 22/10/2020
CBTT Tổng giá trị các khoản vay của công ty đạt ngưỡng 30% vốn chủ sở hữu tại BCTT bán niên gần nhất được soát xét
TIN TỨC NGÀY 16/10/2020
CBTT- BCTC quý III và Giải trình BCTC quý III/2020
TIN TỨC NGÀY 06/10/2020
CBTT Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông PSI bằng văn bản
TIN TỨC NGÀY 24/09/2020
CBTT Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty
TIN TỨC NGÀY 21/08/2020
CBTT Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ PSI tháng 8/2020 ( Bản đính chính )
Trang 1 / 5 Tiếp>>