Liên kết
 
Giới thiệu chung
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, tên giao dịch trong tiếng Anh là Petrovietnam Securities Incorporated và tên viết tắt là PSI được thành lập và ngày 19/12/2006 với cổ đông sáng lập lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam. Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo giấy phép hoạt động kinh doanh được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp là:
 • Môi giới chứng khoán;
 • Tự doanh chứng khoán;
 • Tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính;
 • Lưu ký chứng khoán;
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Trải qua quá trình phát triển, PSI hiện có hơn 200 cán bộ làm việc tại hội sở chính tại Hà Nội và các Chi nhánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng... và mạng lưới các Phòng Giao Dịch của Công ty ở các Tỉnh/Thành Phố. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty được đánh dấu bằng các điểm mốc:
 • 19/12/2006    UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động với vốn điều lệ 150 tỷ đồng
 • 07/02/2007    Chính thức khai trương hoạt động tại Hà Nội
 • 06/03/2007    Được công nhận là thành viên của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 • 23/03/2007    Được công nhận là thành viên của Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh
 • 25/01/2010    Tăng vốn điều lệ lên 397,25 tỷ đồng
 • 11/06/2010    Tăng vốn điều lệ lên 485 tỷ đồng
 • 21/07/2010    Cổ phiếu của PSI chính thức được giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 • 27/10/2010    Tăng vốn điều lệ lên 509,250 tỷ đồng
 • 18/02/2011    Tăng vốn điều lệ lên 598,413 tỷ đồng